top of page

1.
Wypożyczenie roweru/GPS następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym.
2.
Wypożyczający musi przedstawić dowód tożsamości lub paszport plus drugi dokument ze zdjęciem.
3.
Opłata za wypożyczenie roweru/GPS pobierana jest z góry.
4.
W momencie wypożyczenia pobierana jest kaucja zwrotna:za jeden rower wynosząca: 500 zł/za jeden GPS wynosząca 300 zł łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dow. osobisty, prawo jazdy, paszport) lub 1800 zł depozytu za rower/800 zł depozytu za GPS zatrzymany przez  wypożyczalnie na czas wypożyczenia
5.
Pracownik wypożyczalni TourBike może odmówić wypożyczenia roweru/GPS bezpodania przyczyny, jeśli uzna Klienta za niewiarygodnego.
6.
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne  negatywne następstwa  zdarzeń losowych takich jak kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich  uszczerbki na zdrowiu. Wypożyczający zobowiązany jest do jazdy w kasku rowerowym
7.
Firma TourBike przekazuje do wypożyczenia  rower/GPS sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem
8.
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania roweru/GPS zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
9.
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego  sprzętu tj. jazda pod wpływem alkoholu, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków jazdy,  winę ponosi
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą roweru lub jego części. Firma TourBike zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia roweru w momencie gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego  roweru/GPS , według  cennika  detalicznego dystrybutora rowerów Trek SSC.
10.
Rower/GPS należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem: +48 518 518 458.
11.
Dowóz rowerów/GPS do i od klienta jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości wypożyczanych rowerów, oraz od odległości.

Terms and Conditions

wypożyczalnia rowerów sopot
wypożyczalnia rowerów gdańsk
wypożyczalnia rowerów sopot, rent a bike sopot, tourbike
bottom of page